BB Dental

Titanijum Membrane GRID

TITANIJUMSKE MEMBRANE

KARATKERISTIKE

Titanijumske membrane T-Barrier imaju mikroperforacije koje olakšavaju aplikaciju i poboljšavaju rezultate koštane regeneracije. Membrane su izrađene od medicinskog titanijuma.

PAKOVANJE

Membrane se isporučuju u kutiji. Kutija sadrži 2 membrane (svaka upakovana u posebnom sterilnom blister pakovanju).

PREDNOSTI
  • – Savršena biokompatibilnost
  • – Laka aplikacija na mestu defekta
  • – Lako sečenje i oblikovanje
KLINIČKE APLIKACIJE

Ove membrane su indikovane u svim slučajevima vođene koštane regeneracije ( GBR ), posebno u slučajvima naknadne rehabilitacije sa endoosealnim implantima. Membrane su pogodne za upotrebu u obe vilice kod pacijenata sa koštanim defektima koji ograničavanju ili isključuju mogućnost implantološkog tretmana.

STABILIZACIJA MEMBRANE

Stabilizacija membrane na željenom mestu se može postići upotrebom šrafova za fiksiranje (šrafovi za osteosintezu). Ovi šrafovi su izrađeni od Titanijuma i samourezujući su. 

Šrafovi za fiksiranje titanijumskih membrana se izrađuju u dužinama 5mm, 8mm i 12mm. Isporučuju se u sterilnom pakovanju – 4kom (iste dužine). Postavljanje šrafova za fiksiranje se vrši pomoću specijalnog alata – Šrafcigera za šrafove za fiksiranje.

ŠRAFCIGER ZA ŠRAFOVE ZA FIKSIRANJE

Poseduje “krstasti” radni deo, koji savršeno odgovara glavi šrafa za fiksiranje titanijumskih membrana. Namenjen je za mašinski rad (za postavljanje u hirurški kolenjak)

 

UNIVERZALNI ADAPTER

Upotrebnom univerzalnog adaptera, proširuju se mogućnosti upotrebe Šrafcigera za šrafove za fiksiranje.

Jednostavnim postavljanjem Šrafcigera u UNIVERZALNI ADAPTER, moguće je šrafove za fiksiranje zavrtati ručno, na 3 načina:

  • – prstima
  • – pomoću moment ključa
  • – pomoću specijalnog nosača (pogodno za gornju vilicu)