BB Dental

Šrafovi za Osteosintezu

TITANIJUMSKI samourezujući

KARATKERISTIKE

Titanijumski samourezujući šrafovi za osteosintezu su namenjeni za primenu u slučajevima vođene koštane regeneracije ( GBR ) kao potpora mebranama, ili za fiksiranje koštanih graftova. Takođe se koriste i za fiksiranje titanijumskih membrana u toku koštane augmentacije. Ovi šrafovi se izrađuju u dužinama 5mm, 8mm i 12mm. Isporučuju se u sterilnom pakovanju – 4kom (iste dužine). Postavljanje šrafova za osteosintezu se vrši pomoću specijalnog alata – Šrafcigera za šrafove za osteosintezu.

 

ŠRAFCIGER ZA ŠRAFOVE ZA OSTEOSINTEZU

Poseduje “krstasti” radni deo, koji savršeno odgovara glavi šrafa. Namenjen je za mašinski rad (za postavljanje u hirurški kolenjak)

Jednostavnim postavljanjem Šrafcigera u UNIVERZALNI ADAPTER, moguće je šrafove zavrtati ručno na 3 načina:

  • – prstima
  • – pomoću moment ključa
  • – pomoću specijalnog nosača (pogodno za gornju vilicu)