BB Dental

Novocor Plus

ZAMENIK ZA KOST
 • – 20 GODINA NA TRŽIŠTU !
 • – BEZ ZABELEŽENIH NEŽELJENIH REAKCIJA
 • – LAKA APLIKACIJA
 • – POSTOJANOST NA MESTU APLIKACIJE
 • – ODLIČNI REZULTATI PRIMENE
 • – PRISTUPAČNA CENA

Novocor Plus sadrži granule PRIRODNOG koralnog porekla, sa niskim odnosom površina/zapremina, prečnika 200 do 500 μm. Prirodni koral (coralline hydroxyapatite), sadrži 98% Aragonski Calcium Carbonat (CaCO3).

KARAKTERISTIKE
 • – materijal koralnog porekla
 • – spora resorpcija i direktna integracija sa novoformiranom kosti
 • – dugoročna dimenziona stabilnost
 • – osteokonduktivnost
 • – 100% minerali
 • – nema inflamatornih reakcija
 • – hidrofilna površina, optimalna adhezija ćelija i apsorpcija krvi
 • – sigurnost i sterilnost
 • – laka aplikacija
INDIKACIJE: IMPLANTOLOGIJA, PARODONTOLOGIJA i ORALNA HIRURGIJA
 • – Sinus lift
 • – Horizontalna augmentation
 • – Intrakoštani defekti
 • – Periimplantni defekti
 • – Extrakcioni džepovi
 • – Vertikalna augmentacija
PAKOVANJE

Kutija sadrži 4 kapsule od 0.5g , ukupno 2g.