BB Dental

Kolagene Membrane

KOLAGENE MEMBRANE
 • – SAVRŠENA BIKOMPATIBILNOST
 • – ODLIČNO IZBALANSIRANA HIDROFILNOST
 • – LAKA APLIKACIJA
 • – ODLIČNI REZULTATI PRIMENE
 • – PRISTUPAČNA CENA

KARAKTERISTIKE
 • – Savršena biokompatibilnost
 • – Potpuna resorpscija posle 4/6 meseci
 • – Osteokonduktivno i ostoinduktivno dejstvo
 • – Anti-inflamatorne osobine
 • – Laka aplikacija na mestu defekta (hidrofilnost membrane omogućava lako postavljanje na željenom mestu)
KLINIČKE APLIKACIJE

Oralna hirurgija : fiksacija autolognih i kompozitnih graftova, Parodontologija: tretman recesije gingive; Implantologija: zaštita sinusne membrane pre postavljanja graftova.

PAKOVANJE
 • Sadrži 2 membrane
 • Dimenzije: 23 x 23 mm
 • Debljina 0,25 mm