BB Dental

Abatmenti

Protetski abutmenti su elementi (izrađeni uglavnom od titanijuma, ali mogu se koristiti i neki drugi materijali) koji se fiksiraju na dentalni implant pomoću šrafa i služe kao nosači protetskog rada.

Konekcija DURAVIT implanta i titanijumskog abutmenta je dvostruka – heksagon i konusna frikcija ( CONEXA ), čime je obezbeđena izuzetno čvrsta veza koja se ne može kompromitovati usled dejstva različitih sila i mikrompomeranja.

B&B DENTAL implantni sistem DURAVIT ima širok izbor abutmenta koji će vam  omogućiti optimalno protetsko rešenje u svakoj situaciji.

     
 
TRY INN ABUTMENTI
 
 TITANIJUM ABUTMENTI
 
PRIVREMENI
PEEK ABUTMENTI
 
         
                                
 
KUGLA ABUTMENTI
 
MULTI SCAN ABUTMENTI
 
 ZIRCONIUM ABUTMENTI