BB Dental

O nama

  

B & B Dental s.r.l. Je Italijanska kompanija, lider u oblasti oralne implantologije. Kompanija je osnovana 1991. i specijalizovana je za razvoj zubnih implanta i materijala za regeneraciju kosti. Iskustvo koje smo stekli tokom godina, omogućilo nam je da razvijemo visoko kvalitetne proizvode, korišćenjem najsavremenijih tehnologija i materijala, po pristupačnim cenama.

Već duže od 20 godina, B&B Dental s.r.l. postoji kao koncept namenjen oralnim hirurzima od oralnih hirurga, uz podršku inženjera specijalizovanih u implantologiji.

Sve je počelo kao ideja koju je dobio Dr Claudio Banzi, koji je 1982. godine postao jedan od pionira implantologije, ulažući svoju ušteđevinu u jedan od svojih prvih patenata vezanih za dentalne implante “DURAVIT SISTEM” kao i materijal za regeneraciju kosti “Novocor Plus”, on tada nije znao da je time osnovao jednu od prvih implantoloških kompanija.

Godine 2007, njegov tim inženjera je razvio novu vrstu veze CONNEXA, čiji je cilj bio redukovanje mogućnosti odvrtanja protetskog šrafa, kao i psrečavanje kolonizacije bakterija na bazi implanta.Ovako je nastala druga generacija implanta “DURAVIT INN”.

Dr. Claudio Banzi ima iskustvo stečeno tokom ugradnje preko 20.000 implanta, obuke nekoliko hiljada oralnih hirurga-implantologa i stotina predavanja održanih širom sveta, tokom kojih je širio B&B Dental s.r.l. Vrednosti kao što su: integritet, širenje znanja i inovacije.

 
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Konstantno unapređujemo naše proizvode i tehnike osluškujući želje i potrebe naših klijenata. Takođe sarađujemo sa visokoškolskim ustanovama što nam pruža mogućnost da potvrdimo vrednost naših proizvoda u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima i opšte prihvaćenim tehnikama. Ovako stečeno iskustvo nam omogućava da ocenimo, razvijemo i unapredimo materijale i način proizvodnje testirene kod nas, a sertifikovane u različitim zemljama.

   
 
PROIZVODNJA

Naše osoblje čine visoko kvalifikovani inženjeri, posebno obučeni iz oblasti mehanike. Koristiiimo poslesnju generaciju CNC mašina, koje su visoko precizne i poseduju dinamičku korekciju alata koja omogućava rad sa tolerancijama od ± 0.001 mm (1 mikrona) prilikom proizvodnje naših proizvoda. Sve inovacije u fazama proizvodnje i karakteristike naših komponenti sistema su rezultat konstantnih i intenzivnih istraživanja i studija, kao i značajnih ulaganja.

   
 
KVALITET I KONTROLA

Sve faze proizvodnje su pod stalnim nadzorom visokosofisticiranog sistema upravljanja, koji automatski reaguje u toku rada, ukoliko se uoče odstupanja od unapred zadatih parametara. Kontrola proizvodnje se bazira na definisanim SPC (Statistička kontrola procesa) protokolima u kojima seu broj i učestalost kontrola, kao i kriterijum prihvatljivosti fiksni (u zavisnosti od vrste proizvoda). Provera dimenzija se vrši pomoću mašina za kontrolu 3D mera najnovije generacije, koje su sposobne da obezbede preciznost od ± 0.0005 mm (0.5 mikrona). Kvalitet proizvodnje je usklađen sa EN ISO 13485:2003 / AC: 207 i 93/42/EEC za mdeicinska sredstva. 

   
 
SKLADIŠTE

Gotovi i polu-gotovi proizvodi se smeštaju vertikalno u posebne automatske kutije, što omogućava racionalizaciju prostora i potpunu automatsku obradu narudžbi. Standardne narudžbe se isporučuju u roku od 48 sati u Italliji, odnosno 7 radnih dana u inostranstvu.

   
 
KORISNIČKI SERVIS

B & B Dental s.r.l. se trudi da zadovolji sva očekivanja naših klijenata što čini korz mrežu distributera u preko 60 država širom sveta. Pred prodajnu i post prodajnu uslugu pruža naše visoko kvalifikovano tehničko i komercijalno osoblje koje radi u cilju ispunjavanja svih zahteva i odgovora na sva pitanja, kako bi prižili što detaljnije informacije i time pomogli klijenitma u izboru odgovarajućeg proizvoda i načina njegove primene.

   
 
OBUKA I UNAPREĐENJA

Organizujemo bojne kurseve kako bismo prikazali široke mogućnosti naših implantnih sistema, u skladu   sa filozofijom kompanije, koja podrazumeva primenu najnovijih tehnika da bi se došlo do pouzdanih i validnih rezultata, pružajući unapređenja dobro poznatim tradicionalnim tehnikama koje se koriste već godinama. Iskustva koja sa nama dele doktori i zubni tehničari koji aktivno sa nama sarađuju, nam pomažu da postignemo izvanredne rezultate i kurseve prilagodimo interesovanjima korisnika naših implantnih sistema.

   
 
 B&B DENTAL U SRBIJI

Veliko nam je zadovoljstvo što su B&B Dental s.r.l. napredni dentalni implantni sistemi dostupni doktorima i pacijentima u Srbiji, zahvaljujući našem distributeru, firmi COMMEX DOO, čije osoblje vam stoji na raspolaganju, a koje možete kontaktirati na Kontakt stranici