BB Dental

Conexa – revolucionarna veza implanta i abatmenta

PREDNOSTI:
  • Laka i siguran prenos pozicije abatmenta kao i uzimanje otisaka
  • Eliminacija mikorpoemranja
  • Optimalna distribucija opterećenja žvakanja
  • Savršeno zaptivanje protiv bakterija

 

KARAKTERISTIKE:

CONEXA je revolucionarna konekcija između implanta i abatmenta, a obuhvata kombinaciju dve geometrije – KONUS i UNUTRAŠNJI HEKSAGON.

 

 

UNUTRAŠNJI HEKSAGON

Heksagon obezbeđuje otpor torzionim opterećenjima i omogućava lakši prenos pozicije abatmenta od zubne tehnike do ordinacije.

„PLATFORM SWITCHING“

„Platform switching“ koncept ima za cilj minimiziranje vertikalnog gubitka kosti, pomoću obezbeđivanja različitih prečnika platforme implanta i abatmenta. Kliničke prednosti ovog koncepta su sledeće:

  • dobra dugoročna prognoza usled povećanja stepena veza između implanta i kosti, usled minimizacije koštanog gubitka alveolarnog grebena.
  • omogućava izradu estetskih protetskih radova, uz reprodukciju papile usled minimizacije koštanog gubitka između implanta koja sprečava recesiju papila.
  • sprečava koncentraciju sila na alveolarnom grebenu.
 
KONUS – “MORSE” efekat

Konusni deo obezbeđuje izuzetno snažnu mehaničku stabilnost kao i eliminaciju mikorpomeranja, uz savršeno natibakterijsko zaptivanje i optimalnu distribuciju sila žvakanja. Insertacijom elementa sa konusnom spoljašnom površinom (abatment) u odgovarajući ženski deo (implant) koji ima otvor sa identičnim sušavajućim oblikom, kombinovano sa pritiskom koji nastaje usled spoljašnje sile koja ih spaja (zavrtanjem protetskog šrafa) muški deo konusa se zaklučava unutar ženskog. Ova veza ostaje veoma snažna čak i kada spoljašnja sila prestane da deluje (kada se izvadi protetski šraf). Ovo je “MORSE” efekat. Tako se na efikasan način sprešava lom ili odvrtanje protetskog šrafa. Odgovarajuća suženost konusa garantuje “zaključavanje” koje će biti pouzdano i delovati kao sistem protiv odvrtanja protetskog šrafa koji spaja abatment i implant. Ovi šrafovi dovode perfektnog povezivanja površina (implanta i abatmenta) kako bi se izbegle sile koje mogu dovesti do njihovog loma.

 EKSTRAKTOR

„Morse“ efekat stvara izuzetno snažan spoj, u kombinaciji sa frikcijom između dve konusne površine zaključava 2